You are currently viewing Sosyal Medyada Hakarete Maruz Kaldım Ne Yapabilirim?

Sosyal Medyada Hakarete Maruz Kaldım Ne Yapabilirim?

Sosyal medya kullanmayanımız yoktur! Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp bunlardan sadece birkaçıdır. Çoğu zaman eğlenceli vakit geçirdiğimiz bu ortamlar kimi zaman da tartışmalara ve hatta tarafların birbirine rahatça hakaretler savurabildikleri veya bir tarafın diğerine hakaret edebildiği bir ortam haline gelebilmektedir. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız; tarafınızın hakarete veya hakaretlere maruz kaldığını düşünüyorsanız hukuken hakkınızı aramak isteyebilirsiniz.

Hakaret eylemi Türk Ceza Kanunu m.125 kapsamında suç teşkil etmektedir. Bu nedenle sosyal medya kullandığınız esnada bir hakarete maruz kalırsanız ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu adliyeye gidip savcılığa durumu bildirerek hakkınızı arayabilirsiniz. Hakaret suçu basit haliyle işlenmişse takibi şikaye bağlı olan bir suç olduğundan savcılığa 6 aylık süre içinde şikayette bulunmanız gerekmektedir. Basit halde işlenen hakaret suçuna karşı 6 ay içinde şikayette bulunmazsanız şikayet hakkınızı kaybedersiniz.

Hakaret suçunun basit halinden ziyade hakaret suçunun nitelikli hallerini öğrenirsek bunlar dışında kalan hakaret eylemlerinin de hakaret suçunun basit hali olduğunu söyleyebiliriz. Kanuna göre:

-Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret edilmesi,

-Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

-Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde hakaret suçunun nitelikli hali işlenmiş sayılır ve bu durumda yetkili makamlar re’sen soruşturma açma yetkisine sahiptir. Yani hakaret suçunun nitelikli hali takibi şikayet bağlı olmayan bir suçtur ve 6 ay içinde şikayette bulunma zorunluluğunuz yoktur.

Peki hakaret suçunu nasıl ispat edebiliriz? Teknolojinin gelişmesi sonucu ispat yollarımız kolaylaşmıştır. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan alacağınız basit bir ekran görüntüsü hakaret suçunu ispat etmeye yetecektir. Tavsiyemiz ise şu yönde olacaktır: Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde hemen şikayet etmeyecek dahi olsanız elinizde ileriye dönük bir kayıt olması bakımından ekran görüntüsü olması önem arz edecektir. Çünkü daha sonra silinen, değiştirilen gönderilerin tespit edilmesi çok zorlaşmaktadır ve sosyal medya sağlayıcılarından kişisel veri almak neredeyse imkansız olmaktadır. Diğer bir yandan hakaret sizin olmadığınız bir ortamda işlendiyse en az 3 kişinin hakareti öğrenmiş olması gerekmektedir.

Şikayette bulunduk, ispatımızı yaptık peki ya bundan sonrası? Failin alacağı ceza ne olacak? Fail hakaretin basit halinden, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Nitelikli halinde ise cezanın alt sınırı bir yıldan az olmayacak ölçüde ceza verilir. Ancak hakaret suçu haksız bir fiile karşı tepki olarak işlendiyse m.129 gereği bu durumda da ceza 1/3 oranında azaltılabilir veya durumun şartlarına göre hiç ceza verilmeyebilir. Hakaret suçu kasten yaralamaya karşı işlenirse ceza verilmez.